ACHANTA
Hem Om Achanta Skriva... Bokhyllan Uppdrag & partner Kontakt

Bokhyllan – ett urval uppdrag
Bokhyllan

 


Författare av läromedel

Svenska nu Praktisk Svenska Temapaket: Kartor, Spanien, Storbritannien
BRUS, Din guide till litteraturen & språket, svenska för gymnasiet, Natur & Kultur, Stockholm.Svenska Nu!, åk 6–9, Liber Almqvist & Wiksell, Stockholm.
Praktisk Svenska och Praktisk Ordkunskap, åk 4–6, Gleerups Utbildning AB, Malmö.
Temapaket: Kartor, Spanien, Storbritannien, NE skola, Nationalencyklopedin, Malmö.
Till toppen av sidan

Frilansredaktör

Religion Punkt SO Kubik – Företagande i flera dimensioner Profilera din skola Vi lär som vi lever
Religion Punkt SO, åk 6–9. Grundbok 1–3, Fördjupning & Metod 1–3, Gleerups Utbildning AB, Malmö.
Kubik – Företagande i flera dimensioner, Gleerups Utbildning AB, Malmö.
Profilera din skola. Gleerups Utbildning AB, Malmö.
Vi lär som vi lever, Gleerups Utbildning AB, Malmö.
Till toppen av sidan

Projektledare och skribent

Färdlektyr Förarcertifiering, Utbildningshandbok Skrivhandboken – Vägledning i att skriva vetenskapliga texter Produktblad
Färdlektyr, Svensk Kollektivtrafik på uppdrag av reklambyrån Brandreality.
Förarcertifiering, Utbildningshandbok, Svensk Kollektivtrafik, Stockholm.
Skrivhandboken – Vägledning i att skriva vetenskapliga texter, Campus Helsingborg.
Produktblad, Metria, Lantmäteriet, Gävle, på uppdrag av reklambyrån Brandreality.
Till toppen av sidan

Språkgranskning och korrekturläsning

Sveriges radios Årsredovisning Smärtlindring vid förlossning Strategisk plan 1.0, VHS 2010–2013 Gränsöverskridande styrning
Sveriges radios Årsredovisning, Personalberättelse, Public Service-redovisning m.m. 2004–2009, Sveriges Radio, Stockholm på uppdrag av reklambyrån Brandreality.

Smärtlindring vid förlossning, Danderyds sjukhus, Stockholms läns landsting, på uppdrag av reklambyrån Brandreality.

Strategisk plan 1.0, VHS 2010–2013, Verket för Högskoleservice, Stockholm, på uppdrag av reklambyrån Brandreality.
Gränsöverskridande styrning, Ulrika Westrup, Ekonomihögskolan Lunds universitet.
Gränsöverskridande ledarskap och styrning Skuld och oskuld    
Gränsöverskridande ledarskap och styrning – Förutsättningar för preventivt arbete med barn och ungdomar, Jan E Persson, Ulrika Westrup och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Stockholm.
Skuld och oskuld – Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis 1680–1800,
Eva Bergenlöv, Historiska institutionen vid Lunds universitet.
   
     
Till toppen av sidan

Bollplank och redigering

Skandigration Öronakupunktur    
Skandigration – Så får vi samarbetet att fungera, Bale Publishing, Danmark.

Öronakupunktur, Kajsa Landgren, Didaktikon förlag, Helsingborg.
   
Till toppen av sidan

Kurser med inriktning på kommunikation,
språkriktighet och webbtexter
Skriva rapport, uppsats och andra vetenskapliga texter Skriva begripligt    
Skriva rapport, uppsats och andra vetenskapliga texter, Campus Helsingborg.
Skriva begripligt, Nationalencyklopedin, Malmö.
  Till toppen av sidan
       
       

 

A C H A N T A  •   Telefon 0706-63 55 43   •  karin.sjobeck@achanta.se  •  www.achanta.se

Författare av läromedel Bollplank och redigering Projektledare och skribent Språkgranskning och korrektur Bollplank och redigering Kurser