ACHANTA
Hem Om Achanta Skriva... Bokhyllan Uppdrag & partner Kontakt

 

Om Achanta
       

Det här kan jag göra för dig och ditt företag.

  • Skriva texter av olika slag, t ex fack- och artikeltexter i tryckt form och på webben, handböcker, läromedel och annat utbildningsmaterial
  • Leda skrivprocesser från idé och manus till färdig produkt.
  • Språkgranska och bearbeta material i tryckt form eller på webben.
  • Korrekturläsa.
  • Hålla kurser om kommunikation, språkriktighet och anpassning av texter för webben.
Skapa kontakt och spara tid
Hur du skriver har betydelse för att du ska nå fram i bruset med din information till de kunder eller målgrupper du vill komma i kontakt med. Just det kan jag hjälpa dig med. Oberoende av om du är mer eller mindre van vid att skriva kan du behöva ett bollplank – någon som läser igenom den text du skrivit och ger feedback på såväl språk som innehåll och disposition.

Jag kan underlätta din arbetssituation genom att formulera eller bearbeta texter. På så sätt sparar du dyrbar tid som du kan lägga på andra arbetsuppgifter. Jag kan också arbeta tillsammans med en projektgrupp och bearbeta eller skapa nya texter och textmaterial som effektivare kommunicerar med de kunder eller målgrupper ditt företag vill nå.

Kanske vill du ha hjälp med något annat när det gäller information och kommunikation?
Välkommen att kontakta mig för en diskussion.

 

 

 

Om företaget

Inriktning
Information och kommunikation.

Arbetar som
skribent, frilansredaktör och språkrådgivare.

Mångårig erfarenhet av
pedagogiskt arbete och projektledning, kreativa utmaningar och att arbeta i team.

 

 

 

 

 

A C H A N T A  •   Telefon 0706-63 55 43   •  karin.sjobeck@achanta.se  •  www.achanta.se