ACHANTA
Hem Om Achanta Skriva... Bokhyllan Uppdrag & partner Kontakt

 

Skriva ...
Att skriva och bearbeta texter handlar inte bara om vad du kommunicerar. Det handlar till stor del om hur du kommunicerar. Hur du formulerar dina texter avgör om läsarna förstår det du säger.

Fånga läsarna
För att en text ska fånga läsarna och bli begriplig handlar det om att se på sin text ur läsarnas ögon. Förstår de vad du vill säga? Förstår de alla ord? Är meningarna uppbyggda så att läsarna utan problem uppfattar innehållet på det sätt du vill? Är det lätt för läsarna att hitta i texten?

Lyfta och målgruppsanpassa språket
Att anpassa texter till olika målgrupper i olika åldrar med olika bakgrund och kompetens är grundläggande för all textproduktion.

Ibland handlar det om att bearbeta språket. Då kan jag stötta med råd och tips som inspirerar dig att se med nya ögon på formuleringar och ordval. Med små enkla åtgärder kan en text lyftas flera nivåer och bli mer begriplig och lättillgänglig för läsarna samtidigt som du utvecklas som skribent.

Justera befintliga texter
Många gånger handlar det om att bearbeta innehållet i redan befintliga texter. Eftersom språket hela tiden lever sitt eget liv, förändras och utvecklas är det viktigt att då och då justera gamla texter och uppdatera dem.

Kanske har förutsättningarna på ditt företag förändrats? Kanske säljer du nya tjänster eller varor? Kanske har ditt företag ändrat profil? Då är det bra att få hjälp att uppdatera och fräscha upp gammalt informationsmaterial.

Skriva webbtexter eller en egen bok
Kanske vill du skriva texter anpassade för webben? Kanske har du texter på webben som behöver ses över och uppdateras? Kanske vill du utmana dig själv och skriva boken du drömt om? I så fall står jag gärna till tjänst som skribent, redaktör eller rådgivare under skrivarbetet. Eftersom jag är van att arbeta i team med bildredaktörer och formgivare och har kontakt med tryckerier kan jag också ge råd och tips om formgivning och hålla i hela processen fram till tryckfärdig produkt.

 

Exempel på texter före och efter bearbetning

Årsredovisning

Före
Styrmodellen förutsätter att en kontinuerlig dialog sker mellan enhetscheferna och inom respektive organisation om kommande verksamhet.

Efter – tre förslag
Styrmodellen förutsätter att en kontinuerlig dialog om kommande verksamhet sker mellan enhetscheferna och inom respektive organisation.

Styrmodellen förutsätter att enhetscheferna och respektive organisation har en kontinuerlig dialog om kommande verksamhet.

Styrmodellen förutsätter att enhetscheferna och respektive organisation kontinuerligt diskuterar kommande verksamhet.

Före
Ett omfattande förberedelsearbete gjordes under 2009 för att förändra webben.

Efter – två förslag
Ett omfattande förberedelsearbete för att förändra webben gjordes under 2009.

Under 2009 förberedde man noga arbetet med att förändra webben.

 


 

Artikel på webben

Före
De tyska och italienska soldaterna leddes av general Rommel och hade vunnit många segrar i Nordafrika. Nu besegrades de av britterna under general Auchinleck.

Efter
Den tyske generalen Rommel ledde de tyska och italienska styrkorna. De hade vunnit många segrar i Nordafrika, men nu blev de besegrade de av britterna under general Auchinleck.

Före
Under de sista veckorna av kriget var en stor del av soldaterna som försvarade Berlin dåligt utrustade pojksoldater.

Efter
Många av de soldater som försvarade Berlin under de sista veckorna av kriget var dåligt utrustade pojksoldater.

 


 

Facktext för ungdomar

Före
August Strindberg anses som Sveriges största författare genom tiderna. Man kan också säga att han var Sveriges första moderna författare. Till hans mest kända verk hör romanerna Röda rummet och Hemsöborna och pjäserna Fröken Julie och Ett drömspel. Strindberg föddes 1849 och dog 1912.
Med romanen Röda rummet, från 1879, gjorde Strindberg succé. Den kritiserar dåtida missförhållanden i samhället, vilket upprörde många, men miljöskildringarna och det både enkla och uttrycksfulla språket kunde alla uppskatta.

Efter
August Strindberg, 1849–1912 var författare och dramatiker, det vill säga pjäsförfattare. Han arbetade också som konstnär. Många anser att han är en av Sveriges största författare.

Den moderna romanen och realismen
I romanen Röda rummet kritiserar August Strindberg mycket i samhället – riksdag, kyrka, bokförlag och tidningar. Många blev upprörda över innehållet men boken gjorde succé. Den anses vara den första moderna romanen eftersom språket var enkelt och miljöskildringen levande. Röda rummet kom ut 1879 och inleder realismen i Sverige. Realismen innebar att författare försökte berätta om verkligheten på ett verklighetstroget sätt.

   

 

 

 

A C H A N T A  •   Telefon 0706-63 55 43   •   karin.sjobeck@achanta.se  •  www.achanta.se